Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Базельска Конвенція «Про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням»

Стаття 1 Сфера дії Конвенції

  1. … "небезпечними відходами" вважаються такі:

"небезпечними відходами" вважаються такі:

а) відходи, що входять до будь-якої категорії, наведеної у Додатку І, крім випадку, коли вони не мають якої-небудь із властивостей, наведених у Додатку ІІІ; і

b) відходи, які не охоплюються пунктом а), але які вважаються або визначені як небезпечні, згідно з внутрішнім законодавством держави експорту, імпорту або транзиту, що є Стороною.

Докладний перелік небезпечних відходів у Конвенції зазначено у Додатку VIII Переліку А 

… 

Читати повну версію Базельска Конвенція «Про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням»:

Неофіційний переклад українською мовою - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_022#Text. Оригінал на англійській та російській мовах - http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx)