Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Державний класифікатор України «Класифікатор відходів» ДК 005-96

До відходів належать: 

     - залишки   сировини,  матеріалів,  напівфабрикатів,  тощо, утворені  в  процесі виробництва  продукції або виконання робіт і втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості (відходи виробництва);

     - розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у процесі розроблення родовищ корисних копалин;

     - залишкові продукти збагачення та інших видів первинної обробки сировини (шлам, пил, відсіви тощо) 

     - новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних, хімічних та інших процесах і які не є метою даного виробництва (шлак, зола, кубові залишки,  інші  тверді  та пастоподібні утворення, а також рідини та аерозолі); 

     - залишкові продукти сільськогосподарського виробництва (у т. ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель;

     -  бракована, некондиційна  продукція усіх видів економічної діяльності або продукція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна до використання 

     - неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або вживання  якої  може  спричинити  непередбачені  наслідки, у т. ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші речовини; 

     - зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально  зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості (відходи споживання);

     - залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів тощо (побутові відходи); 

     -  осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та інших служб; 

     - залишки від медичного та ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та    хіміко-фармацевтичної промисловості, аптечної справи;

     - залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, організацій і населення;

     - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне  забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що  використання  цих об'єктів та субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи).

 

Бракована продукція - продукція, передавання якої споживачеві не допускається через наявність дефектів. 

 

     Некондиційна продукція - продукція, яка:

     а) не  відповідає  нормативним вимогам або не придатна для застосування за призначенням внаслідок забруднення 

     б) не може бути регенерована, відновлена чи використана іншим способом за місцем її виробництва (утворення); 

     в) підлягає обробленню (переробленню) у спеціалізованих підприємствах або продажу  як  вторинний  матеріальний  ресурс (сировина). 

 

Неідентифікована  продукція   -   продукція,   яка   не  має відповідного до нормативних вимог маркування або для якої відсутні технічні  специфікації  (стандарти, технічні умови) і застосування (споживання,  експлуатація)  якої  може  спричинити  непередбачені наслідки. 

Зіпсована продукція - продукція:

     а)  яка  втратила  свої  функціональні  та  інші властивості, встановлені  нормативними  вимогами,  до закінчення терміну служби (придатності);

     б) подальше застосування якої за її прямим призначенням може спричинити непередбачені наслідки. 

Відпрацьована продукція - продукція:

     а)  яка  у  процесі  експлуатації  (споживання) втратила свої функціональні та інші  властивості,  встановлені  нормативними вимогами, після закінчення терміну служби (придатності);

     б) яка у процесі експлуатації (споживання) стала неремонтоздатною стосовно  відновлення  основних  функціональних властивостей відповідно до нормативних вимог;

     в) подальше застосування якої за її прямим призначенням може спричинити непередбачені наслідки. 

Відходи - будь-які  речовини, матеріали  і  предмети, що утворюються у процесі  людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Небезпечні відходи - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні, характеристики  яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для  навколишнього природного середовища та здоров'я людини та які потребують  спеціальних  методів  і  засобів  поводження  з  ними.

… 

 Повна версія Державного класифікатору України «Класифікатор відходів» ДК 005-96 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text