Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV 2008)

3. Національний класифікатор відповідає європейському закупівельному словнику Common Procurement Vocabulary (CPV), затвердженому Регламентом ЄС № 2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок згідно з Регламентом Комісії ЄС № 213/2008

Єдиний закупівельний словник згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV).

3. ОСНОВНИЙ СЛОВНИК

Код CPV

Опис

 

03416000-9

Відходи деревини

Wood waste

14630000-6

Шлак, окалина, відходи та скрап чорних металів

Slag, dross, ferrous waste and scrap

15832000-9

Відходи цукрового виробництва

Sugar-manufacture waste

15962000-9

Відходи бродіння та дистиляції

Brewing or distilling dregs

19600000-2

Шкіряні, текстильні, гумові та пластмасові відходи

Leather, textile, rubber and plastic waste

19610000-5

Шкіряні відходи

Leather waste

19620000-8

Текстильні відходи

Textile waste

19630000-1

Гумові відходи

Rubber waste

34928480-6

Контейнери та урни для відходів і сміття

Waste and rubbish containers and bins

44613800-8

Контейнери для відходів

Containers for waste material

44616200-3

Бочки для відходів

Waste drums

71800000-6

Консультаційні послуги у сферах водопостачання та відходів

Consulting services for water-supply and waste consultancy

79723000-8

Послуги з аналізу відходів

Waste analysis services

90000000-7

Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

90400000-1

Послуги у сфері водовідведення

Sewage services

90410000-4

Послуги з відкачування стічних вод

Sewage removal services

90420000-7

Послуги з очищення стічних вод

Sewage treatment services

90430000-0

Послуги з відведення стічних вод

Sewage disposal services

90440000-3

Послуги у сфері поводження з вигрібними ямами

Treatment services of cesspools

90450000-6

Послуги у сфері поводження із септиками

Treatment services of septic tanks

90460000-9

Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків

Cesspool or septic tank emptying services

90470000-2

Послуги з чищення каналізаційних колекторів

Sewer cleaning services

90480000-5

Послуги з управління каналізаційною системою

Sewerage management services

90481000-2

Утримання станцій очищення стічних вод

Operation of a sewage plant

90490000-8

Послуги з інспектування каналізаційних колекторів і консультаційні послуги з питань очищення стічних вод

Sewer survey and sewage treatment consultancy services

90491000-5

Послуги з інспектування каналізаційних колекторів

Sewer survey services

90492000-2

Консультаційні послуги з питань очищення стічних вод

Sewage treatment consultancy services

90500000-2

Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами

Refuse and waste related services

90510000-5

Утилізація / видалення сміття та поводження зі сміттям

Refuse disposal and treatment

90511000-2

Послуги зі збирання сміття

Refuse collection services

90511100-3

Послуги зі збирання сміття з урн і контейнерів у громадських місцях

Urban solid-refuse collection services

90511200-4

Послуги зі збирання побутових відходів

Household-refuse collection services

90511300-5

Послуги зі збирання розкиданого сміття

Litter collection services

90511400-6

Послуги зі збирання макулатури

Paper collecting services

90512000-9

Послуги з перевезення сміття

Refuse transport services

90513000-6

Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація/видалення

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

90513100-7

Послуги з утилізації/видалення побутових відходів

Household-refuse disposal services

90513200-8

Послуги з утилізації/видалення сміття з урн і контейнерів у громадських місцях

Urban solid-refuse disposal services

90513300-9

Послуги зі спалення сміття

Refuse incineration services

90513400-0

Послуги з утилізації/видалення попелу та золи

Ash disposal services

90513500-1

Поводження з побутовими стічними водами та їх утилізація/видалення

Treatment and disposal of foul liquids

90513600-2

Послуги з відкачування мулу

Sludge removal services

90513700-3

Послуги з вивезення мулу

Sludge transport services

90513800-4

Послуги з очищення мулу

Sludge treatment services

90513900-5

Послуги з утилізації/видалення мулу

Sludge disposal services

90514000-3

Послуги з переробки сміття

Refuse recycling services

90520000-8

Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

90521000-5

Послуги у сфері поводження з радіоактивними відходами

Radioactive waste treatment services

90521100-6

Збирання радіоактивних відходів

Collection of radioactive waste

90521200-7

Послуги зі зберігання радіоактивних відходів

Radioactive waste storage services

90521300-8

Утилізація/видалення радіоактивних відходів

Disposal of radioactive waste

90521400-9

Транспортування радіоактивних відходів

Transport of radioactive waste

90521410-2

Транспортування низькоактивних ядерних відходів

Transportation of low level nuclear waste

90521420-5

Транспортування середньоактивних ядерних відходів

Transportation of intermediate level nuclear waste

90521500-0

Пакування радіоактивних відходів

Packaging of radioactive waste

90521510-3

Пакування низькоактивних ядерних відходів

Packaging of low level nuclear waste

90521520-6

Пакування середньоактивних ядерних відходів

Packaging of intermediate level nuclear waste

90522000-2

Послуги, пов’язані з забрудненими ґрунтами

Services relating to contaminated soil

90522100-3

Вилучення забруднених ґрунтів

Removal of contaminated soil

90522200-4

Утилізація/видалення забруднених ґрунтів

Disposal of contaminated soil

90522300-5

Послуги з обробки забруднених ґрунтів

Contaminated-soil treatment services

90522400-6

Очищування та обробка ґрунтів

Cleaning and treatment of soil

90523000-9

Послуги з утилізації/видалення токсичних відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених ґрунтів

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

90523100-0

Послуги з утилізації/видалення зброї та боєприпасів

Weapons and ammunition disposal services

90523200-1

Послуги з утилізації/видалення бомб

Bomb-disposal services

90523300-2

Послуги розмінування

Mine sweeping services

90524000-6

Послуги у сфері поводження з медичними відходами

Medical waste services

90524100-7

Послуги зі збирання медичних відходів

Clinical-waste collection services

90524200-8

Послуги з утилізації/видалення медичних відходів

Clinical-waste disposal services

90524300-9

Послуги з вивезення біологічних відходів

Removal services of biological waste

90524400-0

Збирання, транспортування та утилізація/видалення відходів лікарень

Collection, transport and disposal of hospital waste

90530000-1

Утримання сміттєзвалищ

Operation of a refuse site

90531000-8

Послуги з управління полігонами твердих побутових відходів

Landfill management services

90532000-5

Послуги з управління териконами

Coal-tip management services

90533000-2

Послуги з управління сміттєзвалищами

Waste-tip management services

90600000-3

Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

90610000-6

Послуги з прибирання та підмітання вулиць

Street-cleaning and sweeping services

90611000-3

Послуги з прибирання вулиць

Street-cleaning services

90612000-0

Послуги з підмітання вулиць

Street-sweeping services

90620000-9

Послуги з прибирання снігу

Snow-clearing services

90630000-2

Послуги з прибирання льоду

Ice-clearing services

90640000-5

Послуги з очищення та спорожнення стічних канав

Gully cleaning and emptying services

90641000-2

Послуги з очищення стічних канав

Gully cleaning services

90642000-9

Послуги зі спорожнення стічних канав

Gully emptying services

90650000-8

Послуги з вилучення азбесту

Asbestos removal services

90660000-1

Послуги з вилучення свинцю

Deleading services

90670000-4

Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій

Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas

90680000-7

Послуги з прибирання пляжів

Beach cleaning services

90690000-0

Послуги з видалення графіті

Graffiti removal services

90700000-4

Послуги у сфері охорони довкілля

Environmental services

90710000-7

Екологічний менеджмент

Environmental management

90711000-4

Оцінювання впливу на довкілля різних галузей, окрім будівництва

Environmental impact assessment other than for construction

90711100-5

Оцінювання ризиків або небезпек, пов’язаних із різними галузями, крім будівництва

Risk or hazard assessment other than for construction

90711200-6

Екологічні стандарти у різних галузях, окрім будівництва

Environmental standards other than for construction

90711300-7

Аналіз екологічних показників різних галузей, окрім будівництва

Environmental indicators analysis other than for construction

90711400-8

Послуги з оцінювання впливу на довкілля різних галузей, окрім будівництва

Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction

90711500-9

Екологічний моніторинг різних галузей, окрім будівництва

Environmental monitoring other than for construction

90712000-1

Екологічне планування

Environmental planning

90712100-2

Планування розвитку міського середовища

Urban environmental development planning

90712200-3

Планування стратегії збереження лісів

Forest conservation strategy planning

90712300-4

Планування стратегії збереження морського середовища

Marine conservation strategy planning

90712400-5

Послуги з планування стратегії управління природними ресурсами та їх збереження

Natural resources management or conservation strategy planning services

90712500-6

Інституційний розвиток і планування у сфері охорони довкілля

Environmental institution building or planning

90713000-8

Консультаційні послуги з питань охорони довкілля

Environmental issues consultancy services

90713100-9

Консультаційні послуги з питань водопостачання та поводження зі стічними водами у різних галузях, окрім будівництва

Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction

90714000-5

Екологічний аудит

Environmental auditing

90714100-6

Системи екологічної інформації

Environmental information systems

90714200-7

Послуги з екологічного аудиту підприємств

Corporate environmental auditing services

90714300-8

Послуги з екологічного аудиту галузей

Sectoral environmental auditing services

90714400-9

Послуги з екологічного аудиту окремих видів господарської діяльності

Activity specific environmental auditing services

90714500-0

Послуги з контролю за якістю довкілля

Environmental quality control services

90714600-1

Послуги з контролю екологічної безпеки

Environmental security control services

90715000-2

Послуги з дослідження забруднень

Pollution investigation services

90715100-3

Послуги з дослідження забруднень хімікатами та нафтопродуктами

Chemicals and oil pollution investigation services

90715110-6

Дослідження газодобувних ділянок

Gasworks site investigation

90715120-9

Дослідження звалищ відходів хімічного виробництва чи нафтопереробних заводів

Chemical works or oil refinery waste site investigation

90715200-4

Послуги з дослідження інших видів забруднень

Other pollution investigation services

90715210-7

Досліджування нафтосховищ або нафтотерміналів

Oil depot or terminal site investigation

90715220-0

Дослідження промислових об’єктів

Industrial site investigation

90715230-3

Дослідження звалищ промислових відходів

Industrial waste site investigation

90715240-6

Дослідження деревообробних заводів

Wood treatment plant site investigation

90715250-9

Дослідження майстерень хімічного чищення

Dry cleaning plants site investigation

90715260-2

Дослідження об’єктів ливарної галузі

Foundry site investigation

90715270-5

Дослідження об’єктів переробної галузі

Recycling plant site investigation

90715280-8

Дослідження заводів із обробки продуктів харчування

Food processing plant site investigation

90720000-0

Захист довкілля

Environmental protection

90721000-7

Послуги із забезпечення екологічної безпеки

Environmental safety services

90721100-8

Послуги із захисту ландшафтів

Landscape protection services

90721200-9

Послуги із захисту озонового шару

Ozone protection services

90721300-0

Послуги із захисту продуктів харчування та кормів від зараження

Food or feed contamination protection services

90721400-1

Послуги із захисту генетичних ресурсів

Genetic resources protection services

90721500-2

Послуги із захисту токсичних речовин

Toxic substances protection services

90721600-3

Послуги з радіаційного захисту

Radiation protection services

90721700-4

Послуги із захисту видів, яким загрожує вимирання

Endangered species protection services

90721800-5

Послуги із захисту від природних ризиків і небезпек

Natural risks or hazards protection services

90722000-4

Відновлення довкілля

Environmental rehabilitation

90722100-5

Відновлення промислових територій

Industrial site rehabilitation

90722200-6

Послуги зі знезараження об’єктів довкілля

Environmental decontamination services

90722300-7

Послуги з меліорації

Land reclamation services

90730000-3

Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення

Pollution tracking and monitoring and rehabilitation

90731000-0

Послуги, пов’язані із проблемою забруднення повітря

Services related to air pollution

90731100-1

Управління якістю повітря

Air quality management

90731200-2

Послуги з управління та контролю у сфері боротьби з транскордонним забрудненням повітря

Transboundary air pollution management or control services

90731210-5

Придбання квот на викиди діоксиду вуглецю

Purchase of CO2 emission credits

90731300-3

Послуги із захисту повітря від забруднення

Air pollution protection services

90731400-4

Послуги з моніторингу та вимірювання рівня забруднення повітря

Air pollution monitoring or measurement services

90731500-5

Послуги з виявлення токсичних газів

Toxic gas detection services

90731600-6

Моніторинг концентрації метану

Methane monitoring

90731700-7

Послуги з моніторингу концентрації діоксиду вуглецю

Carbon dioxide monitoring services

90731800-8

Моніторинг концентрації твердих частинок у повітрі

Airborne particle monitoring

90731900-9

Послуги з моніторингу товщини озонового шару

Ozone depletion monitoring services

90732000-7

Послуги, пов’язані із проблемою забруднення ґрунту

Services related to soil pollution

90732100-8

Послуги із захисту ґрунтів від забруднення

Soil pollution protection services

90732200-9

Послуги із вилучення забрудненого ґрунту

Polluted soil removal services

90732300-0

Обробка та відновлення забрудненого ґрунту

Polluted soil treatment or rehabilitation

90732400-1

Дорадчі послуги з питань забруднення ґрунту

Soil pollution advisory services

90732500-2

Картографування забруднених ґрунтів

Soil pollution mapping

90732600-3

Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів

Soil pollution measurement or monitoring

90732700-4

Оцінювання рівня забрудненості ґрунтів органічними добривами

Organic fertilizer pollution assessment

90732800-5

Оцінювання забруднення пестицидами

Pesticides pollution assessment

90732900-6

Оцінювання забруднення нітратами та фосфатами

Nitrates and phosphates pollution assessment

90732910-9

Оцінювання забруднення нітратами

Nitrates pollution assessment

90732920-2

Оцінювання забруднення фосфатами

Phosphates pollution assessment

90733000-4

Послуги, пов’язані з проблемою забруднення води

Services related to water pollution

90733100-5

Послуги з моніторингу чи контролю рівня забруднення поверхневих вод

Surface water pollution monitoring or control services

90733200-6

Послуги з відновлення у разі забруднення поверхневих вод

Surface water pollution rehabilitation services

90733300-7

Послуги із захисту поверхневих вод від забруднення

Surface water pollution protection services

90733400-8

Послуги з обробки поверхневих вод

Surface water treatment services

90733500-9

Дренажні послуги на випадок забруднення поверхневих вод

Surface water pollution drainage services

90733600-0

Послуги з управління чи контролю у сфері боротьби з транскордонним забрудненням водних ресурсів

Transboundary water pollution management or control services

90733700-1

Послуги з моніторингу чи контролю рівня забруднення підземних вод

Groundwater pollution monitoring or control services

90733800-2

Послуги з дренажу на випадок забруднення підземних вод

Groundwater pollution drainage services

90733900-3

Обробка чи відновлення у разі забруднення підземних вод

Groundwater pollution treatment or rehabilitation

90740000-6

Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення

Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services

90741000-3

Послуги, пов’язані з проблемою нафтових забруднень

Services related to oil pollution

90741100-4

Послуги з моніторингу розливань нафти

Oil spillage monitoring services

90741200-5

Послуги з контролю розливань нафти

Oil spillage control services

90741300-6

Послуги з відновлення у разі розливання нафти

Oil spillage rehabilitation services

90742000-0

Послуги, пов’язані з проблемою шумового забруднення

Services related to noise pollution

90742100-1

Послуги з контролю рівня зашумлення

Noise control services

90742200-2

Послуги із захисту від шумового забруднення

Noise pollution protection services

90742300-3

Послуги з моніторингу рівня шумового забруднення

Noise pollution monitoring services

90742400-4

Дорадчі послуги з питань шумового забруднення

Noise pollution advisory services

90743000-7

Послуги, пов’язані з проблемою забруднення токсичними речовинами

Services related to toxic substances pollution

90743100-8

Послуги з моніторингу концентрації токсичних речовин

Toxic substances monitoring services

90743200-9

Послуги з відновлення у разі забруднення токсичними речовинами

Toxic substances rehabilitation services

90900000-6

Послуги з прибирання та санітарно-гігієнічні послуги

Cleaning and sanitation services

90910000-9

Послуги з прибирання

Cleaning services

90911000-6

Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон

Accommodation, building and window cleaning services

90911100-7

Послуги з прибирання житла

Accommodation cleaning services

90911200-8

Послуги з прибирання будівель

Building-cleaning services

90911300-9

Послуги з миття вікон

Window-cleaning services

90912000-3

Послуги з дробоочищення трубчастих конструкцій

Blast-cleaning services for tubular structures

90913000-0

Послуги з очищення цистерн і резервуарів

Tank and reservoir cleaning services

90913100-1

Послуги з очищення цистерн

Tank-cleaning services

90913200-2

Послуги з очищення резервуарів

Reservoir cleaning services

90914000-7

Послуги з прибирання автостоянок

Car park cleaning services

90915000-4

Послуги з чищення печей і димарів

Furnace and chimney cleaning services

90916000-1

Послуги з чищення телефонного обладнання

Cleaning services of telephone equipment

90917000-8

Послуги з чищення транспортного обладнання

Cleaning services of transport equipment

90918000-5

Послуги з очищення урн для сміття

Bin-cleaning services

90919000-2

Послуги з прибирання офісних і шкільних приміщень та чищення офісного обладнання

Office, school and office equipment cleaning services

90919100-3

Послуги з чищення офісного обладнання

Cleaning services of office equipment

90919200-4

Послуги з прибирання офісних приміщень

Office cleaning services

90919300-5

Послуги з прибирання шкільних приміщень

School cleaning services

90920000-2

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень

Facility related sanitation services

90921000-9

Послуги з дезінфікування та витравлювання

Disinfecting and exterminating services

90922000-6

Послуги з боротьби зі шкідниками

Pest-control services

90923000-3

Послуги з дератизації

Rat-disinfestation services

90924000-0

Послуги з фумігації

Fumigation services

Повна версія Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV 2008) (НАКАЗ Мінекономрозвитку від 23.12.2015  № 1749 "Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007" -  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1749731-15#Text