Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

3. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118 (Абзац перший пункту 3 Порядку). 

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Міндовкіллям, до 20 лютого року, що настає за звітним (Абзац другий пункту 3 Порядку).

4. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання (Абзац перший пункту 4 Порядку).

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання (Пункт 7 Порядку).

… 

 Читати повну версію Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF#Text