Консультаційні послуги

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image
Консультаційні послуги

Консультаційні та еколого-проектні послуги для бізнесу та держустанов

Процес управління (поводження з) небезпечними (промисловими) відходами має на увазі не тільки безпосередньо їх відновлення / рециклінг (утилізацію / переробку) або знищення, але і включає в себе ряд підготовчих етапів, які проводяться тільки з залученням висококваліфікованих фахівців.

Компанія «Екологічні Інвестиції» пропонує своїм клієнтам повний комплекс консультаційних та еколого-проектних послуг, ключовими з яких є наступні.

Консультаційні послуги щодо сфери поводження з небезпечними відходами

Консультування клієнтів з широкого кола питань у фінансовій, юридичній та технологічній діяльності, а також екологічної безпеки у сфері та щодо сфери поводження з небезпечними відходами.

Нашим завданням є максимальна допомога клієнтам у досягненні заявлених цілей. Для цього вони отримують повний комплекс необхідної інформації в питаннях змін в галузі природоохоронного законодавства, оптимізації витрат за негативний вплив на навколишнє середовище, розробки оптимальної системи по поводженню з відходами.

Розробка декларації про відходи

Декларація про відходи – це документ, який зобов'язані подавати всі юридичні особи, що здійснюють будь-яку діяльність, яка приводить до утворення відходів з показником загального утворення відходів (ПЗУВ) в межах від 50 до 1000 у.о.

Всі підприємства, незалежно від форм власності є утворювачами відходів. Навіть якщо підприємство не займається виробництвом, а спеціалізується на аудиті, науковій діяльності, торгівлі або надає будь-які послуги, в будь-якому випадку в офісі утворюється макулатура, побутове сміття, відпрацьована офісна техніка, батарейки, відпрацьовані лампи і тому подібне.

Згідно з Постановою КМУ від 18 лютого 2016 року № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми», декларація про відходи за минулий рік подається до 20 лютого наступного календарного року.

Перелік матеріалів, що надаються замовником для розробки декларації про відходи:

- копії договорів з ліцензіями на передачу відходів іншим власникам на поточний рік;

- фактичні дані про обсяги небезпечних відходів та обсяги утворення, використання та постачання відходів як вторинної сировини та відходів виробництва за поточний рік (Форма № 1 – відходи за минулий звітний рік);

- обсяг відходів по кожному виду окремо, який планується до утворенняв поточному році;

- копії, завірені печаткою підприємства: довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, свідоцтва платника ПДВ. Всі копії повинні бути завірені печаткою підприємства і підписом «Копія вірна».

Розробка дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення навколишнього середовища

Згідно вимог чинного природоохоронного законодавства України, підприємствам забороняється здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без наявності відповідного дозволу. У разі відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин, підприємство буде зобов'язане відшкодувати збитки, завдані державі за весь час функціонування без дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Комплекс послуг для отримання такого дозволу складається з наступних етапів:

- натурне дослідження території підприємства для інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин;

- проведення лабораторних досліджень;

- складання, у разі необхідності, паспортів установок очищення газу (ГОУ);

- складання звіту про інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин;

- збір інформації про фонову концентрацію забруднюючих речовин, кліматичні умови району розміщення підприємства (у разі необхідності);

- подання до місцевих органів виконавчої влади запиту про наявність звернень громадян щодо отримання підприємством дозволу, проведення громадських слухань (за необхідності);

- реєстрація звіту про інвентаризацію джерел викидів;

- складання документів, що пояснюють обсяги викидів забруднюючих речовин;

- отримання погодження про надання дозволу від органів Держпродспоживслужби (раніше СЕС);

- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Для більшості підприємств, що здійснюють викиди забруднюючих речовин, термін дозволу необмежений. Підприємства другої групи отримують дозвіл на викиди строком на 10 років, а підприємства першої групи – на 5 років. Належність підприємства до певної групи визначається під час проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.


Розробка інвентаризації відходів, відомостей про відходи, плану роботи у сфері поводження з відходами

Інвентаризація відходів - це документ, який містить в собі інформацію про кількість відходів, які фактично утворюються на підприємстві, дані про їх хімічний склад і властивості. В тому числі, цей документ обґрунтовує клас небезпеки відходів і нормативну кількість відходів, які в процесі своєї діяльності утворює підприємство.

Роботи з інвентаризації відходів виконуються для підприємств будь-якої виробничої спрямованості, установ та організацій усіх форм власності відповідно до положень Закону України «Про відходи» та Постанови КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів».

Проведення інвентаризації відходів - це необхідний захід внутрішнього аудиту, який відображає повною мірою весь процес утворення відходів і подальшого поводження з ними.

Робота над інвентаризацією відходів складається з наступних етапів:

- виявлення та ідентифікація відходів – виконується на підставі зовнішнього обстеження місць утворення відходів, аналізу виробничої структури і технології основного і допоміжного виробництва, матеріально-сировинних балансів технологічних процесів;

- визначення класів небезпеки відходів розрахунковим або лабораторним способами на підставі аналізу їх фізико-хімічного складу та інших властивостей;
- визначення місць і способів тимчасового розміщення відходів на території підприємства;

- розрахунок граничних і питомих показників утворення відходів у технологічних процесах з урахуванням особливостей виробничих процесів, матеріально-сировинних балансів, обсягів виробництва, джерел утворення відходів;

- розрахунок показника загального утворення відходів (ПЗУВ) згідно з п.8. Постанови КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, обробки та утилізації відходів»;

- розробка гігієнічних вимог щодо поводження з відходами;

- гігієна праці та виробнича санітарія при роботі з відходами;

- паспортизація відходів та складання плану роботи у сфері поводження з ними.

Отримання дозвільних документів у сфері поводження з відходами

Компанія «Екологічні Інвестиції» надає своїм клієнтам:

- консультування з правових питань щодо отримання дозвільних документів у сфері поводження з відходами;

- послуги з підготовки окремих видів дозвільних документів у сфері поводження з відходами;

- проведення комплексного аналізу клієнта з метою визначення відповідності  вимогам, що пред'являються до здобувача окремих видів дозвільних документів у сфері  поводження з відходами;

- організацію юридичного супроводу процедури отримання окремих видів дозвільних документів у сфері поводження з відходами;

- організацію представництва інтересів клієнта у відносинах з органами видачі окремих видів дозвільних документів у сфері поводження з відходами.

Отримання дозволу на спеціальне водокористування

Дозвіл на спецводокористування видається Державним агентством водних ресурсів України (Держводагентство) на місцях.

Для отримання дозволу на спецводокористування суб'єкт господарювання повинен підготувати та подати низку обов'язкових документів, кваліфіковану допомогу у підготовці яких готові надати фахівці ТОВ «Екологічні Інвестиції»:

- складання схеми та опису території для забору води та здійснення скидання стічних вод;

- обґрунтування потреб у воді разом з нормативним розрахунком на кожен місяць з водокористування та водовідведення;

- розрахунки гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти включаючи стічні води;

- копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти.

Щоб отримати консультацію стосовно документального оформлення поводження з відходами заповнюйте форму нижче.

Консультаційні послуги

Утилізуйте відходи
правильно
вже зараз

Image-HasTech

Інші послуги

Icon

Купівля відходів

Прийом, купівля б/у акумуляторів, купуємо відпрацьоване мастило, брухт металів…

Докладніше
Icon Icon Icon
Virtuf-Image Virtuf-Image