Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Наказ Мінекоприроди № 165 «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»

1.      Затвердити:

Перелік небезпечних властивостей…;

Інструкцію з   отримання   Міжнародного   коду  ідентифікації відходів

Перелік небезпечних властивостей(1)

 

Клас ООН(2)  

Кодовий номер  

Властивість  

1  

H1  

Вибухові речовини 

Вибухові речовини чи відходи - це тверді або рідкі речовини чи відходи (або суміш речовин чи відходів), які самі по собі здатні до хімічної реакції з виділенням газів такої температури і тиску і з такою швидкістю, що призводить до пошкодження оточуючих предметів. 

3

  

H3

 

  

Вогненебезпечні рідини 

Термін "вогненебезпечні" рівнозначний терміну "легкозаймисті" 

Вогненебезпечними є рідини, суміші рідин або рідини, що містять тверді речовини в розчині чи суспензії (наприклад: фарби, політури, лаки тощо, крім речовин чи відходів, класифікованих інакше, згідно з їх небезпечними властивостями), які виділяють вогненебезпечні пари при температурі не вище 60,5° C при випробуванні в замкнутій посудині або не вище 65,6° C при випробуванні у відкритій посудині. (Результати, одержані при випробуваннях у закритій чи відкритій посудині, не можуть бути точно співставлені і навіть окремі результати, отримані одним і тим же методом, часто відрізняються один від одного, отже норми, у яких цифри не збігаються з наведеними вище, залишаються в контексті даного визначення). 

4.1  

H4.1

  

Вогненебезпечні тверді речовини 

Тверді речовини або тверді відходи, окрім класифікованих як вибухові, які в умовах, що виникають при транспортуванні, здатні легко займатися або можуть при терті викликати чи посилювати пожежу. 

4.2  

H4.2  

Речовини або відходи, здатні самозайматися 

Речовини або відходи, які здатні спонтанно розігріватися за нормальних умов перевезення чи нагріватися при контакті з повітрям, а потім займатися. 

4.3  

H4.3  

Речовини або відходи, що виділяють вогненебезпечні гази при взаємодії з водою 

Речовини або відходи, які при взаємодії з водою здатні самозайматися чи виділяти легкозаймисті гази в небезпечних кількостях. 

5.1  

H5.1  

Окислювальні речовини 

Речовини чи відходи, які самі по собі не обов'язково горючі, але які за рахунок виділення кисню можуть спричинити загоряння інших матеріалів. 

5.2  

H5.2  

Органічні пероксиди 

Органічні речовини чи відходи, що містять бівалентну групу -O-O-, є термічно нестійкими речовинами, які схильні до екзотермічного самоприскорювального розкладу. 

6.1  

H6.1  

Отруйні (сильнодіючі) речовини 

Речовини чи відходи, які, потрапляючи в середину організму через органи дихання, травлення або через шкіру, здатні викликати смерть людини чи справляти на неї сильний негативний вплив. 

6.2 

H6.2 

Речовини, що інфікують 

Речовини чи відходи, що містять життєздатні мікроорганізми чи їх токсини, які можуть викликати захворювання у тварин чи людей. 

8  

H8  

Корозійні речовини 

Речовини чи відходи, які шляхом хімічного впливу можуть при безпосередньому контакті спричинити серйозні пошкодження живої тканини, чи у разі витікання можуть викликати пошкодження і навіть руйнування інших вантажів чи транспортних засобів; вони також можуть спричинити інші види небезпеки. 

9  

H10  

Виділення токсичних газів при контакті з повітрям чи водою 

Речовини чи відходи, які при взаємодії з повітрям чи водою можуть виділяти токсичні гази в небезпечних об'ємах. 

9  

H11  

Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання) 

Речовини чи відходи, які при проникненні в середину організму через органи дихання, травлення або через шкіру можуть викликати затяжні чи хронічні захворювання, включаючи ракові захворювання. 

9  

H12  

Екотоксичні речовини 

Речовини чи відходи, які в разі попадання в навколишнє середовище справляють (одразу чи згодом) шкідливий вплив на навколишнє середовище в результаті біоакумулювання і/або мають токсичний вплив на біотичні системи. 

9  

Н13  

Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей.

 

(1)  Відповідає переліку, наведеному у додатку III до Базельської конвенції. 

(2)  Відповідає системі класифікації небезпечних властивостей, що наведена в Рекомендаціях ООН з перевезення небезпечних вантажів (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью-Йорк, 1998 р.)

Читати повну версію наказу Мінекоприроди № 165 від 16.10.2000 «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»  -https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0770-00#Text