Пісок промаслений

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image
Пісок промаслений

Утилізація промасленого піску та грунту

Пісок використовується на багатьох промислових підприємствах, компаніях, на станціях технічного обслуговування (СТО) тощо в технологічних процесах, а також в якості протипожежного матеріалу, оскільки його дрібнозерниста основа нейтралізує паливно-мастильні речовини, що в нього потрапляють а також вбирає продукти нафтової переробки. Однак, після певного терміну експлуатації піщана суміш стає небезпечною для навколишнього середовища через підвищений вміст в ній різних хімічних сполук та інших шкідливих речовин. Крім того, підвищена концентрація паливно-мастильних з'єднань робить відпрацьовану піщану суміш легкозаймистою.

У такому вигляді пісок не може використовуватися в подальшому, в зв'язку з чим необхідне його відновлення (утилізація).

Для перевезення та тимчасового зберігання піску промасленого (до моменту його відновлення або видалення) використовується щільна непроникна тара (наприклад щільні мішки тощо) для того щоб унеможливити розсипання піску або витікання нафтопродуктів з нього. 

Як проводиться утилізація промасленого піску

Залежно від стадії забрудненості піщаної суміші застосовуються кілька способів її відновлення (утилізації).

Метод піролізу. Забруднена суміш піддається впливу високих температур без доступу повітря, в результаті чого відбувається розкладання вуглеводнів, що містяться в ній. 

Центрифугування. Даний метод має на увазі відділення на спеціальному обладнанні нафтопродуктів від грунту і піску під впливом відцентрових сил.

Екстракція. Виведення нафтопродуктів, що містяться в піщаній суміші, за допомогою різних розчинників і каталізаторів.

Електрохімічні способи. Даний вид відновлення (утилізації) набуває все більшого поширення в останні роки, оскільки є найбільш ефективним і здатним очистити навіть суміші з малою проникністю. Його принцип заснований на розкладанні домішок шляхом пропускання через суміш піску постійного електричного струму. В результаті шкідливі компоненти, що містяться в промасленому піску, розкладаються за рахунок проходження процесів анодного окислення і катодного відновлення.

При застосуванні будь-якого з чотирьох вищеописаних методів відновлення (утилізації) промасленої піщаної суміші на виході отримують очищений пісок, який може повторно використовуватися за призначенням.
 

Пісок промаслений

Утилізуйте відходи
правильно
вже зараз

Image-HasTech

Інші послуги

Virtuf-Image Virtuf-Image